IMPORTANT!BELANGRIJK!
Are you currently, or were you previously, an SCR member?
If so, you should try to log in here first, or contact SCR if you have forgotten your details.
If you sign up again on this page as a new member, you may duplicate your record.
Bent u momenteel, of was u eerder een SCR-lid?
Zo ja, probeer dan eerst hier in te loggen. Als u uw gegevens bent vergeten, neem dan contact op met SCR.
Als u zich namelijk opnieuw aanmeldt op deze pagina, zal dubbel in het systeem geregistreerd staan.


You can join the SCR by completing the membership details below.
Then use the 'Continue' button at the foot of the form.
U kunt lid worden van de SCR door onderstaande gegevens in te vullen.
Druk vervolgens op de knop 'Volgende' onderaan het formulier.
TitleAanhef
First NameVoornaam
Last NameAchternaam
Home Address1Privé adres 1
Home Address2Privé adres 2
Home CityWoonplaats
Home State/CountyProvincie
--Select Home Country below--Selecteer het land waar u woont
Home ZIP/PostcodePostcode
Home CountryLand
Home PhoneTelefoonnummer
Home EmailPrivé e-mailadres
OrganisationOrganisatie
Work Address1Werkadres 1
Work Address2Werkadres 2
Work CityPlaats
Work State/CountyProvincie
--Select Work Country below----Selecteer het land waarin u werkt--
Work ZIP/PostcodePostcode
Work CountryLand
Work PhoneWerk telefoonnummer
Work FaxWerk faxnummer
Work EmailWerk e-mailadres
Preferred ContactVoorkeur voor correspondentie
 HomePrivé     WorkWerk
Cell Phone/Mobile PhoneMobiel telefoonnummer
DisciplineDiscipline

If you cannot find a suitable category above, please enter a Discipline in the box belowAls u uw discipline niet kunt vinden, omschrijf deze dan hieronder
Professional StatusBeroep
SpecialitiesSpecialisaties
Visible for
member search
Zichtbaar voor een
zoekopdracht
Tick this box if you want to be visible to other SCR members.
Only your Name, general location, Discipline & Professional Status will be shown.
Your address, email and phone/fax will not be shown to other members.
Vink dit vakje aan als u zichtbaar wilt zijn voor andere leden.
Alleen uw naam, algemene locatie, discipline en professionele status worden getoond.
Uw adres, e-mailadres en telefoon/fax worden niet getoond aan andere leden.
International members only:
Do you want to belong to the Dutch branch of SCR?
Wilt u zich aansluiten bij SCR Nederland (geen extra kosten)?
 NoNee    YesJa
Username
Select a username
(between 8 and 22 characters)
Gebruikersnaam
Selecteer een gebruikersnaam
(tussen de 8 en 22 tekens)
Password
Choose a password
(minimum 8 characters in length)
Wachtwoord
Selecteer een wachtwoord
(minimaal 8 tekens)
Confirm passwordBevestig het wachtwoord